Wpisy autorstwa: Jagoda Koniarek

Choroby autoimmunizacyjne (autoimmunologiczne, autoagresywne) charakteryzuje to, że są to schorzenia przewlekłe z naprzemiennie występującymi okresami zaostrzeń i remisji. Zasadniczą rolę w ich patogenezie pełnią autoantygeny – składowe komórek własnego organizmu oraz produkowane w celu ich eliminacji autoprzeciwciała. Autoimmunizacja jest nieprawidłową, najczęściej specyficzną narządowo, odpowiedzią immunologiczną, skierowaną przeciwko własnym antygenom. Autoimmunologiczne choroby tarczycy Na choroby autoagresywne […]


17 stycznia 2019
email-icon facebook twitter mail youtube linkedin instagram whatsup