Regulamin


Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.hashimotoplan.com („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). Każdorazowo korzystając z Usług użytkownik („Użytkownik”) potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

1.

Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Health Works sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 19/124, 02-972 Warszawa („Właściciel”).

2.

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.hashimotoplan.com

3.

Serwis ma celu promocję wiedzy na temat choroby Hashimoto oraz zdrowego trybu życia.

4.

Treści zawarte w Serwisie nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.

Informacje zawarte w Serwisie nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowany personel, jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny.

Informacje na temat określonych produktów, badań czy innych rozwiązań nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią.

5.

Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

6.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, związane z wykorzystaniem informacji uzyskanych na stronach internetowych Serwisu.

7.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

8.

W ramach Serwisu mogą być dostępne usługi płatne, w tym świadczone przez osoby trzecie o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Korzystanie z takich usług może wymagać akceptacji zasad ich świadczenia, w tym stosownych regulaminów.

9.

Właściciel w każdej chwili, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych, zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

10.

Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu.

11.

Wszelkie utwory rozpowszechnione na Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Właściciela, podmiotów współpracujących z Właścicielem bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

Użytkownicy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. utworów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Serwisu (hashimotoplan.com).

Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie opublikowana na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@ac-test.pl

  • Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 marca 2018 roku.