Black Week! Aż do -30% na suplementy i diety. Użyj kodu: BLACK2022 Sprawdź

Zwroty

 1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni,
  1. w przypadku Produktów fizycznych – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub osoby trzecie przez niego wskazane z wyjątkiem przewoźnika (np. firmy kurierskiej),
  2. w pozostałych przypadkach – od dnia zawarcia umowy,
   odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@hashimotoplan.com
  2. pisemnie na adres: Health Works Sp. z o.o., ul. Sarmacka 19 lok. 124, 02-972 Warszawa
 2. Kupujący może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy – link do Wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w pkt.1.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Kupującego od Umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

[SYTUACJE, W KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do suplementu diety lub żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.